Perustusten teko

DSC02508Tärkeimmät perustustavan valintaan vaikuttavat tekijät ovat maaperän sekä sille rakennettavan talon ominaisuudet. Perustustavat voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: maanvaraisiin ja paalutettaviin perustuksiin.

Maanvaraiset perustukset

Perustus-Ässän kertavalulla toteutettava sokkelipalkki on optimaalinen valinta kantavalle maaperälle (>psall 100kn/m2). Se on kustannustehokas ja nopea toteuttaa. Tällöin ei lähtökohtaisesti tarvita erillistä anturaa, vaan sokkelin alaspäin levenevä rakenne riittää. Heikommin kantavalle maaperälle valetaan suunnitelman mukainen antura ennen sokkelin tekoa.

Antura

Tarvittaessa maanvaraisiin perustuksiin valetaan erillinen antura, jolla saadaan perustuksille tarvittava kantavuus. Anturaa tarvitaan myös silloin kun  perustaminen tapahtuu harkoilla. Anturan leveys vaihtelee maan kantavuuden mukaan.
Tuulettuva alapohja (rossipohja)
Ontelolaatoilla toteutettavaa, tuulettuvaa alapohjaa käytetään perustustapana silloin, kun maaperä on kostea tai se sisältää radonia. Ratkaisun tarkoitus on ehkäistä kosteusvaurioita ja radonin kulkeutumista sisätiloihin.

Tuulettuvaa alapohjaa voidaan käyttää myös kohteissa, joissa vaatisivat runsaasti maanvaihtoa. Tällöin sisätäyttöjä ei tarvitse tehdä niin paljon.

Reunavahvistettu laatta

Pehmeähköllä maaperällä voidaan käyttää perustustapana reunavahvistettua laattaa, joka jakaa rakennuksen painon koko sen kattamalle alalle. Sokkelit ja talon lattialaatta raudoitetaan ja valetaan yhtenäiseksi. Tätä ratkaisua käytetään usein autotalleissa ja tonteilla, joilla paaluttaminen ei tule kyseeseen (esim. pohjavesialueet).

Lämpöhalkaistu sokkelipalkki

Lämpöhalkaistussa sokkelipalkissa on keskellä styroksieriste. Sitä käytetään mm. halleissa, kivitaloissa ja ylipäätään rakennuksissa, jotka tehdään harkoilla tai sandwich-menetelmällä.

Paalutettavat perustukset

Kun maaperä on liian pehmeä maanvaraisten perustusten tekemiseen, käytetään paalutettavia perustuksia. Teräspaalut lyödään kantavaan maaperän tai kallioon asti, ja näin mahdollistetaan rakentaminen kosteallekin maalle.

Paalutettavien perustusten yhteydessä käytetään yleensä tuulettuvaa alapohjaa.