Paalutus ja maanrakennus

Paalutus

Paalutusta tarvitaan maaperälle, joka ei muuten ole riittävän kantava rakennusta varten. Paalutuksen avulla rakennukselle saadaan tehtyä perustukset, jotka kestävät tukevasti paikoillaan pehmeälläkin maaperällä.

Paalutussuunnitelma

Prosessi alkaa perustussuunnitelman tekemisestä. Siinä määritellään tarvittavat paalujen kantavuudet, syvyydet ja paikat. Kun suunnitelma on valmis, järjestämme paalutuksen.

Ennen paalutusta on huolehdittava, että työmaan pohja kestää työkoneiden kuorman, ja että tontilla on perustuksille tehty sorapatja valmiiksi. Myös rakennuksen nurkkapisteet pitää olla merkittyinä.

Paalutuksen toteutus

Käytämme perustuksissamme laadukkaita Ruukin teräspaaluja, jotka on suunniteltu kestämään vaativatkin olosuhteet. Paalut lyödään paalutuskoneen avulla suunnitelman mukaisille paikoille maahan ja katkaistaan sitten oikean pituisiksi.

Teräspaalutus on kustannustehokasta, ja asennus tapahtuu nopeasti. Omakotitalokohteissa toimenpide kestää vain noin päivän verran.

Työn jälkeen asiakas saa itselleen paalutuspöytäkirjat.

Maanrakennus

Ennen kuin päästään tekemään perustuksia, tontin pohjatöiden tekoon tarvitaan maanrakennusta.

Järjestämme asiakkaillemme maanrakennuspalveluita luotettavan yhteistyökumppanimme kautta. Maanrakennus ei sisälly tarjoukseemme, mutta se hoituu vaivattomasti samassa kokonaisuudessa.